Kniha návštev 

Renáta Čonková,Žilina,Slovakia
Do knihy návštev môžete napísať Váš osobný odkaz pre Renátku

 

Kontakt na manažéra:

Emil Čonka
A. Petrovského 8
010 01 Žilina

tel.: 041 568 2636
mob.: 0903 508 033
emilioconka@gmail.com